SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
T:  07 30 20 045
E:  novo.mesto@soncek.org
NASLOV projekta:
ZELIŠČARSKI CENTER JUGOVZHODNE SLOVENIJE

Akronim operacije: ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJENosilec operacije: Občina Škocjan

Ostali partnerji v operaciji:
Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad
Sonček – društvo za cerebalno paralizo Dolenjske in Bele Krajine
Turistično društvo Zagrad
BB-BAJT d. o. o.


OPIS in aktivnosti v projektu:
Namen operacije je vzpostavitev in delovanje Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki zajema: obnovo in postavitev nove vsebinske zasnove večnamenskega objekta, ureditev območja 7ha v zeliščarski park z zeliščarskimi nasadi, ureditvijo obstoječih objektov kulturne dediščine s prestavitvijo enega objekta, ureditev območja Goriškega potoka – natura 2000, izvedba prireditev in delavnic. Namen operacije je vzpostavitev povezovalne izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med zeliščarskimi pridelovalci, predelovalci, uporabniki in ostalimi interesnimi skupinami. Operacija se bo izvedla na eni strani z izvedbo gradbeno obrtniških in krajinskih del, na drugi strani pa v naslednjih fazah z ustanovitvijo javnega zavoda, ki izvaja vsebinski del projekta (izvede se zaposlitev, urejanje parka in zasajevanje ter skrb za pridelavo ter predelavo zelišč, izvaja povezovalno vsebino med interesnimi skupinami in skrbi za razvoj dejavnosti zavoda). V fazi operacije bo za vsebino zeliščarskega centra skrbela občina.

Cilj(i) projekta:
R.5 Število obstoječih skupnih objektov z novimi vsebinami
R.7 število novih delovnih mest (izvede se ena zaposlitev)
R.9 Število novih turističnih vsebin doživljajskega zelenega turizma (nov produkt: zeliščarski center)
R.3 število programov za dvig kvalitete hrane (pridelava in predelava zelišč)
R.12 število oblikovanih socialnih mrež z za opolnomočenje ciljnih skupin (vključitev ranljivih skupin v delo)

Pričakovani rezultati operacije:
- obnova in postavitev nove vsebinske zasnove obstoječega večnamenskega objekta (rezultat: obnovljen objekt z novo vsebino),
- bogatiti raznolikost podeželja (rezultat: uvaja se nova vsebina na podeželje z vključitvijo več ciljnih skupin),
- ohranjanje kvalitete življenja na podeželju (rezultat: z novimi vsebinami se pritegne mlajše, da ostajajo na podeželju ali se podeželje naseljuje),
- vzpostavitev povezovalne izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med ciljnimi skupinami (rezultat: vzpostavljena mreža, vključujoč ranljive skupine),
- nova delovna mesta (rezultat: ena nova zaposlitev).

Trajanje projekta: maj 2018 – september 2019

Celotna vrednost projekta:
62.753,70 EUR

Vrednost sofinanciranja partnerja Občine Škocjan (glede na upravičene stroške):
24.413,08 EUR

Kontakt: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, tel. 07 38 46 300, elektronska pošta: blanka.matko@obcina-skocjan.si

Način financiranja:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

• Program razvoja podeželja – PRP
• Spletna stran Evropske komisije


 


Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obvestila

LETOVANJA 2022


V letošnjem letu bomo organizirali zdravstveno terapevtske ...

POSTANI MOJ SPREMLJEVALEC, POSTANI MOJA SPREMLJEVALKA


V poletnih mesecih ...

POSTANI MOJ SPREMLJEVALEC, POSTANI MOJA SPREMLJEVALKA


V poletnih mesecih ...
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke